CỔNG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN
|
1 2 3
Thông tin Hình thức thanh toán Thanh toán
Thông tin khách hàng
Số điện thoại Số điện thoại là căn cứ rà soát,hoàn tiền.
Thông tin đơn hàng
Mô tả: 03 Bkav Mobile... 03 Bkav Mobile Tổng tiền 598.000 VND
Hình thức thanh toán Thông tin người bán
Vũ Thị Nhàn
Số điện thoại 0973464139 Địa chỉ 48A Tăng Bạt Hổ