CỔNG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN
|
1 2 3
Thông tin Hình thức thanh toán Thanh toán
Thông tin đơn vị chủ khoản
Hội Nhà Báo Việt Nam
Số điện thoại (04) 3825 3608 Địa chỉ 59 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thông tin người ủng hộ  
Số điện thoại Số điện thoại là căn cứ rà soát,hoàn tiền. Số tiền ủng hộ(VND)